Luděk Fiala. Narozen v roce 1959 v Jindřichově Hradci. První stroj získaný pro svou práci restaurátora byl správkárenský, ramenový Durkopp v roce 1991. Postupně začala vznikat různorodá sbírka, nahodile, bez hlubších sběratelských záměrů. Po několika letech se zaměřila na řemeslné, průmyslové a speciální šicí stroje různých značek vyrobených do konce éry černých laků kolem roku 1950. Sbírka dnes čítá kolem 150 ks převážně hlav s omezeným počtem stojanů (z důvodu místa). Je z větší části vystavena na stálé soukromé výstavce v Lodhéřově, současném bydlišti sběratele. Jednotlivé exponáty byly vždy shromažďovány především pro technickou krásu jejich mechanismů a zpracování. Za „srdeční“ práci se sbírkou považuje sběratel opravu a seřízení strojů, proto víc jak dvě třetiny z nich jsou plně funkční. Malá expozice upravená z části vesnické stodoly si neklade za cíl ukázat vyrovnané řady často podobných si strojů, ale představit jejím návštěvníkům co, jak a na čem se šilo a stále možná ještě šije. Proto značná část exponátů má pod patkami svá rozešitá díla. Vedle stroje s kruhovou niťovou pákou na přesné šití spodního prádla tu najdeme těžkou špagátovku s prošívaným řemenem, samozřejmě tu jsou zastoupeny i typy pro domácnost, stroje s entlem, lodičkovými člunky a ručními pohony. Vystavená kolekce je doplněna dobovými katalogy, reklamními předměty, minisbírkou nití, jehel a dalšími doplňky strojního šití. Sbírka má své odborné zázemí v dobové i současné literatuře a znalostech sběratele. Při návštěvě výstavky šicích strojů její majitel zájemce rád osobně provede s odborným výkladem. Vstup je zdarma. Návštěvní hodiny nejsou stanoveny, proto je nutné prohlídku předem dohodnout.

Luděk Fiala © 2020